ระบบแจ้งยอดหนี้ โรงพยาบาลป่าพะยอม

 

 ระบบแจ้งยอดหนี้ โรงพยาบาลป่าพะยอม

ระบบแจ้งยอดหนี้ โรงพยาบาลป่าพะยอม

ค้นหา
ป้อนชื่อบริษัทที่ต้องการค้นหา
ชื่อเจ้าหนี้ เลขที่บิล จำนวนเงิน
บ.เอ็ม.ไอ.ดี.จำกัดS56-08165,136.00
หจก.เมดิคแคร์ พลัส279144,150.00
หจก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอร์เปอร์เรชั่น26126,000.00
บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด560029102,000.00
บ.ยูเนี่ยนเมดดิคอล(ประเทศไทย)จก.C560236144,000.00
บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จก.IN56025473,510.00
บ.ไบโอเทคนิคัล เทคโนโลยี จก.IV56030784,000.00
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จก.T5602/119541,120.00
บ.ไบโอเทคนิคัล เทคโนโลยี จก.IV56021096,000.00
บ.ไบโอเทคนิคัล จก.IV560201475,950.00
บ.เฟิร์มเมอร์ จก.INV5603-49511,200.00
บ.ฟาร์มม่าไลน์ จก.IV13-062263,600.00
บ.ฟาร์มม่าไลน์ จก.IV13-040672,400.00
บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จก56016671,200.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์)จก.5602102871,750.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์)จก.56081113509,800.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์)จก.5603104435,625.00
พรีมาแลป182/9081280.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์)จก.5602102503,000.00
พรีมาแลป182/90841,820.00
พรีมาแลป182/90832,020.00
พรีมาแลป182/9057300.00
พรีมาแลป182/90532,020.00
พรีมาแลป182/9052280.00
พรีมาแลป172/85922,000.00
พรีมาแลป182/9081280.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์)จก.5602102503,000
พรีมาแลป182/90841,820.00
พรีมาแลป182/90832,020.00
พรีมาแลป182/9057300.00
พรีมาแลป182/90532,020.00
พรีมาแลป182/9052280.00
พรีมาแลป172/85922,000.00
พรีมาแลป167/8346600.00
พรีมาแลป172/8589240.00
พรีมาแลป172/85762,000.00
พรีมาแลป172/8569240.00
พรีมาแลป172/8555200.00
พรีมาแลป167/8350240.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53027408,250.00
บ.สมายไลน์ เด็นทัล แลป จก.2778/56337.05
บ.สมายไลน์ เด็นทัล แลป จก.2879/58299.60
บ.สมายไลน์ เด็นทัล แลป จก.2731/55299.60
บ.เมดิซิส คอร์ปอเรชั่น จก.10798695.00
บ.สมายไลน์ เด็นทัล แลป จก.2718/55192.60
DKSH5315593385919,998.30
บ.ชูมิตร จก.73051117,880.00
บ.วิช เดนต้า จก.DO5605-00361,500.00
บ.เมดิซิส คอร์ปอเรชั่น จก.107997,836.00
หสม.ยูทิลิตี้ ซัพพลาย5607036,800.00
หสม.ยูทิลิตี้ ซัพพลาย56060817,000.00
บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จก.MG 5603-027019,200.00
บ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป จก.MG 5603-053530,500.00
บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.IV13061023123,890.00
บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.IV13041008982,120.00
บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.IV13041018497,780.00
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา จก.IV560409572,180.00
บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา จก.IV560236614,975.00
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์30565,400.00
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์20053,700.00
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์19996,720.00
บ.เนิร์สซิ่งโฮม จก.241466,600.00
บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จก.550396103,814.00
บ.โมเดร์น พริ้นเทค แอนด์ เลเบิ้ล จก.412687,500.00
บ.เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮาส์ จก.3282992,247.00
บ.แสงไทยเมดิคอล จก.A-02-01401,155.00
บ.ฟาร์มาแลนด์(1982)จก.130208-0311,800.00
บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จก.56010576800.00
บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จก.550396104,430.00
บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จก.560028891,750.00
บ. ยูโทเปี้ยน จก.IV12653352,550.00
บ.เอ็ม เอส จี เทคเมค กรุ๊ป จก.IN561200635,738.00
บ.อินเตอร์ ดรักส์ จก.556/2162,568.00
บ.เมดไลน์ จก.56/5075852,800.00
บ. เอส ที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบูชั่น จก.560029788,000.00
บ. เอส ที มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบูชั่น จก.560029679,200.00
บ.มาสุ จก.7120112,050.00
บ.มาสุ จก.690219,250.00
บ.บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จก5610355,850.00
บ.ฟาร์มีน่า จก.552556121,250.00
หจก.อินโฟไดนอสติค42052691,460.00
หจก.อินโฟไดนอสติค42052041,460.00
พรีมาแลป162/8064240.00
พรีมาแลป167/83332,000.00
พรีมาแลป167/83321,960.00
พรีมาแลป162/8095200.00
พรีมาแลป162/80922,000.00
พรีมาแลป162/8087440.00
พรีมาแลป162/8063220.00
พรีมาแลป162/8059240.00
บ.พี.ซี เด็นตัล แลป จก.3446063,317.00
บ.พี.ซี เด็นตัล แลป จก.3424175,478.40
บ.สหแพทย์เภสัช จก.5602-0160610,512.00
บ.ไมโอเทค จก.INV54050022,100.00
บ.ไมโอเทค จก.INV54040041,400.00
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จก.T5604/1085110,800.00
บ.หมอยาไทย 101 จกMT 12/0121511,500.00
บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จก.560045817,800.00
พรีมาแลป162/80581,960.00
พรีมาแลป154/7674240.00
พรีมาแลป154/7663260.00
พรีมาแลป154/7675230.00
บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก.3398183,317.00
พรีมาแลป154/76591,960.00
พรีมาแลป154/76523,920.00
พรีมาแลป149/7445340.00
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์194710,080.00
บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก.34059217,013.00
บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก.339623214.00
บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก.3409612,739.20
บ.พี ซี เด็นตัล แลป จก.3418288,217.60
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)0จก.T5510/114554,980.00
บ.ไบโอเทคนิคัล จก.IV551201303,750.00
บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)0จก.T5602/1015911,800.00
บ.เมดิซิส คอร์ปอเรชั่น จก.1072139,310.00
บ.หมอยาไทย 101 จก.MT 12/008972,300.00
บ.ไบโอเทคนิคัล จก.IV550801682,000.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53025582,500.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53026642,200.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53026942,250.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53025582,500.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก7121,125.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53025442,300.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53025672,300.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53026482,600.00
บ.วินนิ่ง ซัพพลาย(นครศรี)จก53025827,250.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก9211,875.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก16462,250.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก12062,250.00
บ.เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จก7430816111,625.00
บ.ยูนีซัน จก.15/B55071009581,284.00
บ.ยูเนี่ยนเมดดิคอล(ประเทศไทย)จก.C551092733,000.00
บ.ยูเนี่ยนเมดดิคอล(ประเทศไทย)จก.C550874122,000.00
บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จก.IN55125841,650.00
บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จก.IN55137351,296.00
บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จก.IN55109241,100.00
บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จก.IN55103651,100.00
บ.ฟาร์ม่าไลน์ จก.IV12-188093,600.00
บ.ฟาร์ม่าไลน์ จก.IV12-150603,600.00
 
 

 

 

by nubeer12@hotmail.com(084-9695947)