ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอ่านรายละเอียด


 

-------ไม่มีข่าวรับสมัครงาน-----

more

 


             
 

 

 

more

1.แผนยุทธศาสตร์ปี2561-2565

1. แผนยุทธ์-คปสอ.ป่าพะยอม
2. แผนยุทธ์โรงพยาบาลป่าพะยอม.

ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่20th HA  National Forum  คลิกรายละเอียด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท CQI ปีงบประมาณ 2561
ThaiCreate.Com Tutorial
ลำดับ
ชื่อผลงาน
1
การพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเฉพาะโรค.pdf
2
การลดอัตราฟันแท้ผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อทราย.pdf
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท R2R ปีงบประมาณ 2561

1ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิธีการปฏิบัติของทีมPCT

1ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์

2ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ

3ฟื้นฟูมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ( Palliative care )

4ฟื้นฟูเวชปฏิบัติพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง
5ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเมตาบอลิด

 


1 2 3

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เพศ : ชาย หญิง

น้ำหนัก(Kg)

ส่วนสูง(Cm)

 

วันนี้
5
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,235
เดือนที่แล้ว
1,116
ปีนี้
12,746
ปีที่แล้ว
17,910