ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอ่านรายละเอียด


 

-------ไม่มีข่าวรับสมัครงาน-----

more

 


             
 

 

 

more

1.แผนยุทธศาสตร์ปี2561-2565

1. แผนยุทธ์-คปสอ.ป่าพะยอม
2. แผนยุทธ์โรงพยาบาลป่าพะยอม.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท CQI รอบที่1 ปีงบประมาณ 2561
ThaiCreate.Com Tutorial
ลำดับ
ชื่อผลงาน
1
โค๊ดดิ้งออดิท(Coding audit) พิชิตเงินล้าน.pdf
2
ความสมบูรณ์ในการบันทึกรหัสโรค(ICD10)ผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน.pdf
3
การพัฒนาระบบนัดผู้ป่วย ปวดกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ.pdf
4
การพัฒนาระบบการบริหารยา ภายในหอผู้ป่วยใน.pdf
5
พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของเด็กนักเรียนประถม.pdf
6
การพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเด็ก 0- 2 ปี.pdf
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานประเภท R2R ปีงบประมาณ 2560

1ปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลป่าพะยอม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิธีการปฏิบัติของทีมPCT

1ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์

2ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ

3ฟื้นฟูมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ( Palliative care )

4ฟื้นฟูเวชปฏิบัติพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง
5ฟื้นฟูเวชปฏิบัติมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเมตาบอลิด

 


1 2 3

 

ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

เพศ : ชาย หญิง

น้ำหนัก(Kg)

ส่วนสูง(Cm)

 

วันนี้
1
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
697
เดือนที่แล้ว
808
ปีนี้
10,047
ปีที่แล้ว
17,910